گروه صنایع سهند

تصفیه آب

تصفیه آب هفت مرحله ای معمولی

گروه صنايع S.S.V مزیت این دستگاه نسبت به نوع شش مرحله ای ساده داشتن فیلتر الکالاین است . در طول فرایند تصفیه مواد قلیایی کننده از آب جدا شده و اب تصفیه شده به سمت اسیدی شدن مایل میشود . با فیلتر الکالاین انحراف اسیدیته گرفته شده و آب بصورت نرمال و غیر اسیدی برداشت میشود . مزایای استفاده از اب قلیایی بسیار زیاد است . موارد بهداشتی ان را از سایت های پزشکی و بولتن های بهداشتی مطالعه فرمایید . توصیه میشود بجای دستگاه ساده هفت مرحله ای از نوع هوشمند آن استفاده فرمایید . بدیهی است اطلاع از کارکرد دستگاه و گرفتن هشدارهای لازم جهت تعویض بموقع فیلترها برای داشتن آب بهداشتی همیشگی لازم و ضروری است .

Google Map Init اچار تعويض فيلتر