گروه صنایع سهند

دستگاه تصفیه آب

دستگاه هشت مرحله اکسیژن ساز هوشمند

گروه صنايع S.S.V مزیت این دستگاه نسبت به هفت مرحله ای هوشمد داشتن فیلتر اکسیژن ساز اینفرا رد است . این فیلتر پیشرفته با عبور آب از میان سرامیک های اینفرارد موجب شکست برخی مولکولهای اب شده و اکسیژن ان را بالا میبرد . با توجه به جذب اکسیزن توسط ریه و اب میتوان اب اکسیژن دار را نیز به کمک ریه فرستاد . با توجه به الودگی های هوا رسانیدن اکسیژن به بدن از هر راهی به نفع شماست . اکسیژن موجب بالا بردن سوخت و ساز بدن و گرمای اضافی شده و میتواند راهی برای کم کردن وزن به کمک ورزش باشد . اب اکسیزن دار توصیه شده برای ورزشکاران است . مزیت های پزشکی اب اکسیزن دار را از بولتن های پزشکی مطالعه فرمایید .

Google Map Init اچار تعويض فيلتر