گروه صنایع سهند

دستگاه تصفیه آب

دستگاه هشت مرحله ای اکسیژن ساز معمولی

گروه صنايع S.S.V مزیت این دستگاه نسبت به هفت مرحله ای داشتن فیلتر اکسیژن ساز اینفرا رد است . این فیلتر پیشرفته با عبور آب از میان سرامیک های اینفرارد موجب شکست برخی مولکولهای اب شده و اکسیژن ان را بالا میبرد . با توجه به جذب اکسیزن توسط ریه و اب میتوان اب اکسیژن دار را نیز به کمک ریه فرستاد . با توجه به الودگی های هوا رسانیدن اکسیژن به بدن از هر راهی به نفع شماست . اکسیژن موجب بالا بردن سوخت و ساز بدن و گرمای اضافی شده و میتواند راهی برای کم کردن وزن به کمک ورزش باشد . اب اکسیزن دار توصیه شده برای ورزشکاران است . مزیت های پزشکی اب اکسیزن دار را از بولتن های پزشکی مطالعه فرمایید . توصیه میشود بجای دستگاه ساده هشت مرحله ای از نوع هوشمند آن استفاده فرمایید . بدیهی است اطلاع از کارکرد دستگاه و گرفتن هشدارهای لازم جهت تعویض بموقع فیلترها و امنیت کلید حفظ جان برای داشتن آب بهداشتی همیشگی لازم و ضروری است .

Google Map Init اچار تعويض فيلتر