هیدراته نگه داشتن بدن به خصوص زمانی که فعالیت ورزشی انجام می دهید ضروری است. اما چه زمانی این کار را انجام می دهید: قبل، حین یا بعد از ورزش؟ پیش از پاسخ به این سوال، ابتدا باید اهمیت هیدراتاسیون با آب تصفیه شده در بدن را درک کنید.

اهمیت هیدراتاسیون با آب تصفیه شده

هیدراتاسیون برای همه انسانها صرف نظر از سن، جنس و نوع جسمانی بسیار مهم است.احتمالا این مطلب را زیاد شنیده این که بیش از 60 درصد از ترکیب بدن انسان را آب تشکیل می دهد. در عضلات ما این میزان به 75 درصد می رسد. این اهمیت در بدن ما با انجام فعالیت های بدنی بیشتر مشهود است، زیرا بدن ما مقدار زیادی از این مایع را از طریق عرق دفع می کند.

 هنگامی که این اتفاق می افتد، ما نه تنها آب، بلکه نمک های معدنی مانند سدیم و پتاسیم را نیز از دست می دهیم.در توضیح اهمیت آب در بدن همین کافیست که بدانید آب در تمامی واکنش های شیمیایی که در ارگانیسم ما رخ می دهد، ساختار سلول ها را تشکیل می دهد و در آنچه که دمای بدن ما را تنظیم می کند و به انتقال اکسیژن و مواد مغذی کمک می کند نقش مهم و اساسی دارد.

در طول یک روز عادی، ممکن است تا 2300 میلی لیتر آب از دست بدهیم. و در دماهای بالاتر این میزان می تواند به 3300 میلی لیتر برسد.مصرف آب تصفیه شده کافی در زمان ورزش و فعالیت های روزمره ، به ویژه برای کسانی که ورزش می کنند و یا فعالت بدنی زیاد دارند، بسیار ضروری است. از دست دادن آب بین 1 تا 2 درصد می تواند باعث کاهش 10 درصدی عملکرد ورزشکاران و یا کار شما بشود.