Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
product
Menu بستن
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
product
تصفیه آب کم جا,تصفیه آب مناسب فضای کم تصفیه آب کم جا|تصفیه آب مناسب فضای کم

تصفیه آب کم جا-تصفیه آب مناسب فضای کم

در این روزهایی که فضای زندگی کوچکتر و کوچکتر میشود رفته رفته باید از برخی لوازمی که فضای بیشتری می گیرند صرف نظر نمود و یا تکنولوژی پیشرفته را نپذیرفت و از دستگاه های کم جا استفاده نمود.

تصفیه آب همانند هوا و اکسیژن نیاز ضروری یک خانواده است. با استفاده از دستگاه های کم جا و پر توان با تکنولوژی پیشرفته میتوان هم توانایی هم زیبایی و هم فضای کم را با هم داشت.

در این دسته، دستگاه هایی که با توان بالا و بازدهی بالا برای شما انتخاب شده اند نمایش داده شده است

Aramis X600
قیمت ویژه:
5/099/000 تومان

Aramis X600

از قابلیت های منحصر بفرد دستگاه های آرامیس سری شش فیلتره کم جا بودن آن است کاربر به راحتی میتواند در فضاهای کوچک دستگاه را نصب نماید. فیلتر های قابل شارژ این دستگاه به صورت کارتریجی تولید شده و بر روی شاسی کیسی به روشی چیده شده است که بالاترین بازدهی را در تصفیه و غنی سازی آب ایجاد می کند. این دستگاه قابلیت فیلترینگ ذرات معلق در آب و املاح مضر تا 0.001 میکرون را داراست، کدری رنگ و طعم و بوی نامناسب را تصفیه کرده و توسط فیلتر مینرال املاح معدنی موجود در آب راتنظیم میکند و همچنین توسط فیلتر قلیایی نسبت اسیدی و قلیای آب را به حالت معمولی درمی آورد. دستگاه های شاسی کیسی به دلیل شکل ظاهری از مورد پسند ترین و کم جا ترین دستگاه هاست

تصفیه آب کم جا,تصفیه آب مناسب فضای کم تصفیه آب کم جا|تصفیه آب مناسب فضای کم
قیمت ویژه:
5/609/000 تومان

Aramis X1000

از قابلیت های منحصر بفرد دستگاه های آرامیس سری ده فیلتره کم جا بودن آن است کاربر به راحتی میتواند در فضاهای کوچک دستگاه را نصب نماید، این دستگاه قابلیت محلول سازی اکسیژن در آب که باعث اکسیژن رسانی بیشتر و بهتر به بدن افرادی که به متابولیسم بالایی دسترسی پیدا کرده اند را داراست و سپس فرآیند باکتری زدایی که توسط فیلتر نانوسیلور انجام می شود کارایی دستگاه را به حداکثر می رساند. فیلتر های قابل شارژ این دستگاه به صورت کارتریجی تولید شده و بر روی شاسی کیسی به روشی چیده شده است که بالاترین بازدهی را در تصفیه و غنی سازی آب ایجاد می کند. این دستگاه قابلیت فیلترینگ ذرات معلق در آب و املاح مضر تا 0.001 میکرون را داراست، کدری رنگ و طعم و بوی نامناسب را تصفیه کرده و توسط فیلتر مینرال املاح معدنی موجود در آب راتنظیم میکند و همچنین توسط فیلتر قلیایی نسبت اسیدی و قلیای آب را به حالت معمولی درمی آورد. دستگاه های شاسی کیسی به دلیل شکل ظاهری از مورد پسند ترین و کم جا ترین دستگاه هاست. این دستگاه در دسته ورزشکاران هم قرار دارد

تصفیه آب کم جا,تصفیه آب مناسب فضای کم تصفیه آب کم جا|تصفیه آب مناسب فضای کم
Atlantic X600
قیمت ویژه:

Atlantic X600

از قابلیت های منحصر بفرد دستگاه های آتلانتیک سری شش فیلتره کم جا بودن آن است کاربر به راحتی میتواند در فضاهای کوچک دستگاه را نصب نماید. فیلتر های قابل شارژ این دستگاه به صورت خطی تولید شده و بر روی شاسی کیسی به روشی چیده شده است که بالاترین بازدهی را در تصفیه و غنی سازی آب ایجاد می کند. این دستگاه قابلیت فیلترینگ ذرات معلق در آب و املاح مضر تا 0.001 میکرون را داراست، کدری رنگ و طعم و بوی نامناسب را تصفیه کرده و توسط فیلتر مینرال املاح معدنی موجود در آب راتنظیم میکند و همچنین توسط فیلتر قلیایی نسبت اسیدی و قلیای آب را به حالت معمولی درمی آورد. دستگاه های شاسی کیسی به دلیل شکل ظاهری از مورد پسند ترین و کم جا ترین دستگاه هاست

Atlantic X1000
قیمت ویژه:

Atlantic X1000

از قابلیت های منحصر بفرد دستگاه های آتلانتیک سری ده فیلتره کم جا بودن آن است کاربر به راحتی میتواند در فضاهای کوچک دستگاه را نصب نماید، این دستگاه قابلیت محلول سازی اکسیژن در آب که باعث اکسیژن رسانی بیشتر و بهتر به بدن افرادی که به متابولیسم بالایی دسترسی پیدا کرده اند را داراست و سپس فرآیند باکتری زدایی که توسط فیلتر نانوسیلور انجام می شود کارایی دستگاه را به حداکثر می رساند. فیلتر های قابل شارژ این دستگاه به صورت کارتریجی تولید شده و بر روی شاسی کیسی به روشی چیده شده است که بالاترین بازدهی را در تصفیه و غنی سازی آب ایجاد می کند. این دستگاه قابلیت فیلترینگ ذرات معلق در آب و املاح مضر تا 0.001 میکرون را داراست، کدری رنگ و طعم و بوی نامناسب را تصفیه کرده و توسط فیلتر مینرال املاح معدنی موجود در آب راتنظیم میکند و همچنین توسط فیلتر قلیایی نسبت اسیدی و قلیای آب را به حالت معمولی درمی آورد. دستگاه های شاسی کیسی به دلیل شکل ظاهری از مورد پسند ترین و کم جا ترین دستگاه هاست. این دستگاه در دسته ورزشکاران هم قرار دارد

JetLine X600
قیمت ویژه:
1/065/900 تومان

JetLine X600

از قابلیت های منحصر بفرد دستگاه های جت لاین سری شش فیلتره کم جا بودن آن است کاربر به راحتی میتواند در فضاهای کوچک دستگاه را نصب نماید. فیلتر های قابل شارژ این دستگاه به صورت خطی تولید شده و بر روی شاسی فلزی به روشی چیده شده است که بالاترین بازدهی را در تصفیه آب ایجاد می کند. سری جت لاین فاقد پمپ بوده و این امر باعث میشود این دستگاه قابلیت فیلترینگ ذرات معلق در آب و املاح مضر تا 0.001 میکرون را داراست، کدری رنگ و طعم و بوی نامناسب را تصفیه کرده و توسط فیلتر مینرال املاح معدنی موجود در آب راتنظیم میکند.

JetLine X900
قیمت ویژه:
1/615/900 تومان

JetLine X900

از قابلیت های منحصر بفرد دستگاه های جت لاین سری نه فیلتره کم جا بودن آن است کاربر به راحتی میتواند در فضاهای کوچک دستگاه را نصب نماید، این دستگاه قابلیت محلول سازی اکسیژن در آب که باعث اکسیژن رسانی بیشتر و بهتر به بدن افرادی که به متابولیسم بالایی دسترسی پیدا کرده اند را داراست و سپس فرآیند باکتری زدایی که توسط فیلتر نانوسیلور انجام می شود کارایی دستگاه را به حداکثر می رساند. فیلتر های قابل شارژ این دستگاه به صورت خطی تولید شده و بر روی شاسی فلزی به روشی چیده شده است که بالاترین بازدهی را در تصفیه و غنی سازی آب ایجاد می کند. این دستگاه قابلیت فیلترینگ ذرات معلق در آب و املاح مضر تا 0.001 میکرون را داراست، کدری رنگ و طعم و بوی نامناسب را تصفیه کرده و توسط فیلتر مینرال املاح معدنی موجود در آب راتنظیم میکند و همچنین توسط فیلتر قلیایی نسبت اسیدی و قلیای آب را به حالت معمولی درمی آورد. این دستگاه فاقد پمپ میباشد و این امر باعث شده دستگاه در کوچکرین فضاها جا شود، این دستگاه همچنین در دسته بندی دستگاه های اقتصادی جای گرفته است

PureLine X600
قیمت ویژه:
3/279/000 تومان

PureLine X600

از قابلیت های منحصر بفرد دستگاه های پیورلاین سری شش فیلتره کم جا بودن آن است کاربر به راحتی میتواند در فضاهای کوچک دستگاه را نصب نماید. فیلتر های قابل شارژ این دستگاه به صورت خطی تولید شده و بر روی شاسی فلزی به روشی چیده شده است که بالاترین بازدهی را در تصفیه و غنی سازی آب ایجاد می کند. این دستگاه قابلیت فیلترینگ ذرات معلق در آب و املاح مضر تا 0.001 میکرون را داراست، کدری رنگ و طعم و بوی نامناسب را تصفیه کرده و توسط فیلتر مینرال املاح معدنی موجود در آب راتنظیم میکند و همچنین توسط فیلتر قلیایی نسبت اسیدی و قلیای آب را به حالت معمولی درمی آورد

تصفیه آب کم جا,تصفیه آب مناسب فضای کم تصفیه آب کم جا|تصفیه آب مناسب فضای کم
قیمت ویژه:
3/789/000 تومان

PureLine X1000

از قابلیت های منحصر بفرد دستگاه های پیورلاین سری ده فیلتره کم جا بودن آن است کاربر به راحتی میتواند در فضاهای کوچک دستگاه را نصب نماید، این دستگاه قابلیت محلول سازی اکسیژن در آب که باعث اکسیژن رسانی بیشتر و بهتر به بدن افرادی که به متابولیسم بالایی دسترسی پیدا کرده اند را داراست و سپس فرآیند باکتری زدایی که توسط فیلتر نانوسیلور انجام می شود کارایی دستگاه را به حداکثر می رساند. فیلتر های قابل شارژ این دستگاه به صورت خطی تولید شده و بر روی شاسی فلزی به روشی چیده شده است که بالاترین بازدهی را در تصفیه و غنی سازی آب ایجاد می کند. این دستگاه قابلیت فیلترینگ ذرات معلق در آب و املاح مضر تا 0.001 میکرون را داراست، کدری رنگ و طعم و بوی نامناسب را تصفیه کرده و توسط فیلتر مینرال املاح معدنی موجود در آب راتنظیم میکند و همچنین توسط فیلتر قلیایی نسبت اسیدی و قلیای آب را به حالت معمولی درمی آورد.

Main Menu x